Betalingsbetingelser sæsonplads

Reservation af plads 1000,- i depositum,  som fratrækkes endelig leje.
Fastlæggere der ønsker at reservere deres plads skal betaler depositum senest d.1/11.
Despositum tilbagebetales ikke, såfremt man ikke benytter sin reservation.

Lejen skal være betalt senest 1/3

Der indgås en afdragsordning således at pladsen er betalt d.1/5. Overholdes afdragsordningen ikke, kan man ikke benytte pladsen før man har betalt det skyldige beløb inkl. gebyr på 250,- 

Betaling på konto ????????????Vestjysk Bank eller kontant i butikken.


Såfremt betalingsbetingelserne ikke overholdes, er pladsen automatisk opsagt og kan frit udlejes til anden side.

Folkepensionister får 10% rabat ved fremvisning af sygesikringskort.