COVID-19

Inden der bookes en plads- hytte skal man være opmærksom på, at dele af campingpladsens faciliteter ikke har åben på grund af COVID -19.

-Toiletter og baderum er åbne og følger sundhedsmyndigheddernes anbefalinger.

Campingpladserne lukker for en række faciliteter

- Cafe/bar/spisesteder er lukket.
- Badeland er lukket.
- Welnees er lukket.
- Legeplads/legerum er lukket.
- Hoppepudder er lukket.
- Fællesrum er lukket

Campingpladsernes gæster og ansatte følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger med hensyn til at undgå forsamlinger på mere end 10 personer, holde afstand og bruge håndsprit.
Campingpladsen skal være ekstra omhyggelige med rengøring og desinfektion af toiletter og baderum.

 
Det er vigtigt at gæsterne på pladserne efterlever sundhedsstyrelsens anbefalinger.
 
Vi holder os løbende orienteret om situationen i forhold til  COVID-19 og følger de statsligt udmeldte anvisninger og retningslinjer.
 
På hvert toilet ligger der vådservietter på cisternen eller toiletrulleholderne, så man kan aftørre toiletterne inden man sætter sig samt evt. håndtag m.m.
Vores rengøringspersonale vil være ekstra påpasselige med afspritning af sanitære forhold og øvrige fællesfaciliteter.

Vi har placeret håndsprit på toiletterne.